Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Min blogg

Blog

view:  full / summary

Høysensitivitet - Hva er det?

Posted on 19 March, 2014 at 14:17 Comments comments (12831)

HØYSENSITIVITET: 

 
Særlig sensitive mennesker ser og legger merke til mer enn andre. Man er ekstra sensitiv, følsom, var, mottakelig og åpen. Derfor blir man også lettere overveldet og sliten når det skjer for mye på én gang eller hvis omgivelsene er for intense eller kaotiske i lengre tid. De har ofte stor empati og innehar ofte svært kreative egenskaper. Såkaldte hjertemennesker! Fra barndommen har som oftes omgivelsene opplevd personen som overfølsom i negativ forstand. Men tenk deg at du sitter med en liten gruppe mennesker akkurat nå, der du opplever alt opphøyet 8 ganger. Du registrerer alle emosjoner til de som sitter der som din egen. Og der alle sansintrykk blir overstimulert. Dette gjør at høysensitive ofte har sterk intuisjon, og ikke minst er meget gode menneskekjennere og andre skjulte talenter når forståelsen for egen funksjon blir ivaretatt. I tillegg sliter mange med dårlig selvtillit og lav selvfølelse, da det i vår vestlige kultur ofte er ansett som negativt å være sensitiv og følsom. I en del andre kulturer ses sensitivitet på som en styrke, og særlig sensitive mennesker der har ikke de samme utfordringene. Det er et tankekors…

 "Hos det særlig sensitive menneske er nervesystemet mer fintfølende, og hjernen mottar og bearbeider sanseopplevelser og stimuli på en mer detaljert og nyansert måte. Inntrykkene bearbeides dypere og oppleves derfor vesentlig sterkere enn hos mennesker som ikke er sensitive i en særlig grad. Det betyr at du merker og oppfatter inntrykk, følelser og stemninger som andre kanskje ikke legger merke til. Det kan gi fornemmelsen av å se og fornemme noe som andre ikke ser, og man kan feilaktig komme til å tro at man oppfatter verden feil, og føle seg feil og annerledes. Det er en følelse som kan ha fulgt en siden man var barn (Møberg, 2009, s.15) "

Særlig sensitivitet kan med andre ord anses som en berikelse og en styrke når man aksepterer det. Å lære å lever med det og ikke mot det. Og det kan være utfordrende å leve med hvis prøver å følge normen.  Det er utfordrende å tilpasse seg til alle andre hele tiden. Det å ikke ha forståelse av at dette er en ressurs,  går man fort i fellen og føler at noe er galt med en selv. 

Test om du er særlig sensitiv her:
Elaine Arons test.
Ilse Sands test

Dette er et normalt og medfødt karaktertrekk, ikke en diagnose. Elaine Aron er forskningspioneren på feltet, hun er spesialist i klinisk psykologi og har forsket på høysensitivitet siden 1991. Hennes forskning viser at høysenitivitet er et karaktertrekk som 15 til 20 prosent har, både kvinner og menn. Og også dyr. Aron kaller karaktertrekket for HSP som
 står for Highly Sensitive Person, og hun mener det er medfødt og arvelig. På norsk brukes ‘høysensitiv’ og ‘særlig sensitiv’. Det er ikke en diagnose, men et nøytralt karaktertrekk, og kan sammenlignes med at noen er A-mennesker
og andre B-mennesker.  

              
: Har du funnet ut at du er høysensitiv og trenger å få jobbet med dette? 
: Har du et høysensitivt barn? 

Ta kontakt!  

Motivajon - Hva er det

Posted on 19 March, 2014 at 13:20 Comments comments (478)
Motivasjon - hva er det?
 
Jeg har holdt mange kurs og foredrag der oppdragsgivere har bestilt motivasjon som tema. Ofte når jeg spør hva de tenker om hva motivasjon er, ligger det en felles forståelse av at det er bra å være motivert og å ha motiverte medarbeidere. Men heller en større utfordring å definere selve begrepet og å opprettholde dette.
Noen tenker at motivasjon er noe de får fra andre og linker det til kick off samlinger der de har fått en energisk foredragsholder som får de opp til taket etter en halv time, men opplever at de ansatte faller like fort ned igjen.
For meg handler motivasjon om å ha evne og lyst til å bevege seg videre og evne og lyst til å ta valg. Det handler om hva du setter deg som mål, ønskene du har og drømmene du har.
 
Har du opplevd å være demotivert?
 
Hva gjør du da?
Sitter foran tv'n og spiser potetgull?
Vel, er du ikke motivert for det akkurat da? Går det an å ikke være motivert?
Jeg tenker at du alltid er motivert. Men ordet motivasjon sammenliknes med at vi har det bra, at vi opplever trivsel og øyeblikk av lykke.
Motivasjon handler om å være inspirert, ha ideer og å skape mest mulig balanse mellom det fysiske og det psykiske. Det handler også om å mestre og å oppnå sine mål. Men da må du vite hva du vil! Hva ønsker du deg og hvor har du ditt fokus? 
 
Hvordan kan du oppleve å oppnå en drøm uten å ha en drøm? Motivasjonene blir påvirket av indre og ytre drivere, dvs de indre dialogene du har, mål du setter deg og påvirkning fra omgivelsene dine. Vi sier kanskje til oss selv: "Jeg er ikke god nok som jeg er, og jeg kommer nok ikke til å få dette til?" Og ofte får vi selv svar ut ifra dette, og skaper en selvoppfyllende profeti.
Når du bevisstgjør deg dine tanker og blir mer klar over hvordan du snakker til deg selv, kan du få frem bedre spørsmål, og igjen få bedre svar. Omgivelsene og dine relasjoner er med på å påvirke. Vi gjør ting sammen og mulighetene ligger i å bli mer bevisst på hvem du blir i de ulike omgivelsene du er i.
 
Det handler om å bli bevisst på hvem du er, hva du vil og hva som er sant for deg.
Arnold Beisser sier: "Endringen skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å være noe du ikke er."
 
Setter du deg mål? Tør du å drømme, eller saboterer du deg selv også i drømmene og fantasien din? Mestring handler om den enorme gode følelsen du opplever når du når de. Det sies at det er kun er 7% av verdens befolkning som lager mål over livet. Da tenker jeg ikke på rigide regler som begrenser spontaniteten og impulser for deg selv, men at du tør å drømme store drømmer og konkretisere det til små mål. Jeg tror ikke at du kan bevege deg fra A til Å på kort tid, men du må bevege deg steg for steg for varige resultater, og nyte livet ditt mens du beveger deg videre. Noen ganger trenger vi alle støtte til å se på det som ER. Det som hindrer og saboterer, før vi kan bevege oss i den retningen som føles riktig.
 
Vi er alle i en konstant endring, og ved å forsøke å stoppe det, stopper du deg selv.
 
Hvordan kan du ha gleden av å komme i mål, når reisen dit bare består av motstand? Og vet du, at når du kommer i mål på det du har drømt om, tar det ikke lang tid før du setter deg nye mål.
 
Det handler om hva du kan gjøre her og nå for å få det litt bedre. Få tak i de tankene som gir forløsning er starten på en prosess som du etter hvert vil gjøre at du vil oppleve mindre motstand. Du vil oppleve at du sakte men sikkert begynner å ta ansvar for ditt liv, og at du slutter å bruke andre som unnskyldning for at du ikke har det bra. Dette for at du skal leve ditt liv akkurat som du vil uten å føle skam, dårlig samvittighet eller begrensninger for hva andre tenker, føler og mener om deg. 
 
Du er mester i ditt liv!
 
De fleste vet hva de ikke vil ha og har fokus på det! Dette kan bevisstgjøres gjennom øvelser sammen med andre eller i individuell veiledning og på ulike arenaer i ditt liv. Det du fokuserer på, skaper du mer av. Ved å se mer på hvordan ting er akkurat nå, men samtidig bevege deg mot det du vil ha, vil du oppleve større glede på veien.
 
Livet ditt er nå! Det er ikke senere! Ikke når du blir pensjonert, ikke når barna blir litt større eller at du får den etterlengtede kjærligheten, eller den nye jobben eller bilen din.
 
Det kan ikke bli bedre enn akkurat her og nå.
Helt til her og nå blir bedre!
 
Beste hilsen Elisabeth
 

Rss_feed