Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

OMSTILLINGS- OG ENDRINGSPROSESSER:

: Hvordan bli bedre på å støtte seg selv og bevege deg fra der du er til dit du vil?

: Hvordan påvirker store endringer livet både på personlig nivå og dine omgivelser.

: Hvordan forholde seg til det vanskelige i endringsprosesser til å komme til en aksept og mulighet til å få gjort kriser om til en ressurs.

Få større innsikt i å få større bærekraft i endringer og konkrete øvelser på å ta gode valg.

På engelsk kalles omstilling for restrucure, og det er nettopp det det jobbes med her. Å restrukturere seg selv! Få lyst, dedikasjon og disiplin til en større gjennomføringskraft på det du ønsker endringer på!

Passer veldig godt til grupper som er i omstillingsprosesser, i en etableringsfase og til veiledere.

I UTVIKLINGSHUSET Be:you I Lørenveien 42, 0585 Oslo I [email protected] I M: 990 111 40 I