Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HØYSENSITIVITET:

Særlig sensitive mennesker ser og legger merke til mer enn andre. Man er ekstra sensitiv, følsom, var, mottakelig og åpen. Derfor blir man også lettere overveldet og sliten når det skjer for mye på én gang eller hvis omgivelsene er for intense eller kaotiske i lengre tid. De har ofte stor empati og innehar ofte svært kreative egenskaper. Såkaldte hjertemennesker!

Fra barndommen har som oftes omgivelsene opplevd personen som overfølsom i negativ forstand. Men tenk deg at du sitter med en liten gruppe mennesker akkurat nå, der du opplever alt opphøyet 8 ganger. Du registrerer alle emosjoner til de som sitter der som din egen. Og der alle sansintrykk blir overstimulert.

Dette gjør at høysensitive ofte har sterk intuisjon, og ikke minst er meget gode menneskekjennere og andre skjulte talenter når forståelsen for egen funksjon blir ivaretatt.

I tillegg sliter mange med dårlig selvtillit og lav selvfølelse, da det i vår vestlige kultur ofte er ansett som negativt å være sensitiv og følsom. I en del andre kulturer ses sensitivitet på som en styrke, og særlig sensitive mennesker der har ikke de samme utfordringene. Det er et tankekors…

"Hos det særlig sensitive menneske er nervesystemet mer fintfølende, og hjernen mottar og bearbeider sanseopplevelser og stimuli på en mer detaljert og nyansert måte. Inntrykkene bearbeides dypere og oppleves derfor vesentlig sterkere enn hos mennesker som ikke er sensitive i en særlig grad. Det betyr at du merker og oppfatter inntrykk, følelser og stemninger som andre kanskje ikke legger merke til. Det kan gi fornemmelsen av å se og fornemme noe som andre ikke ser, og man kan feilaktig komme til å tro at man oppfatter verden feil, og føle seg feil og annerledes. Det er en følelse som kan ha fulgt en siden man var barn (Møberg, 2009, s.15).

Særlig sensitivitet kan med andre ord anses som en berikelse og en styrke når man aksepterer det og lever med det og ikke mot det. Og det kan være utfordrende å leve med hvis prøver å følge og tilpasse seg alle andre enn seg selv, eller ikke forstår det og føler at noe er galt med en selv.

Test om du er særlig sensitiv her:

Elaine Arons test.

Ilse Sands test.

Dette er et normalt og medfødt karaktertrekk, ikke en diagnose

Elaine Aron er forskningspioneren på feltet, hun er spesialist i klinisk psykologi og har forsket på høysensitivitet siden 1991. Hennes forskning viser at høysenitivitet er et karaktertrekk som 15 til 20 prosent har, både kvinner og menn. Og også dyr. Aron kaller karaktertrekket for HSP som står for Highly Sensitive Person, og hun mener det er medfødt og arvelig. På norsk brukes ‘høysensitiv’ og ‘særlig sensitiv’. Det er ikke en diagnose, men et nøytralt karaktertrekk, og kan sammenlignes med at noen er A-mennesker og andre B-mennesker.

: Har du funnet ut at du er høysensitiv og trenger å få jobbet med dette?

: Har du et høysensitivt barn?

Ta kontakt!

I UTVIKLINGSHUSET I Lørenveien 42, 0585 Oslo I [email protected] I M: 990 111 40 I