Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MEG SOM MERKEVARE:

Få bedret innsikt på egen styrke og skape større samspill med et nødvendig nettverk. Brand-me konsept der presentasjonsteknikk inngår og direkte hjelp til å komme i gang med sin livsplan. Verdier, mot og utfordringer er sentralt.

Meg som merkevare handler om:

: Å bli mer bevisst på egen styrke og verdier du kan bidra med.

: Å få konkrete verktøy på hvordan du kan nå dine mål.

: Å få større gjennomslag i næringslivet og til nye samarbeidspartnere.

: Å få innsikt på kreative prosesser og kriterier til suksess.

: Lære deg egenmotivasjon og aktivt lede deg selv i en positiv retning.

: Sosialt nettverk og påvirkning!

Dette vil på sikt gi deg større bærekraft!

Målet for dagen er å gi deg verktøy slik at du kan gi næring til å nå dine mål, og å bli tydeligere på en mer genuin måte. Dette igjen skaper muligheter for å iverksette de ideene du har og få større gjennomslag.

Dette er en worshop som kan settes opp fra 3 timer til 3 dager, og som vil aktivere og motivere deg.

Min filosofi er at informasjon i seg selv ikke gir kunnskap. Men ved å være delaktig, og å få erkjennelser gjennom øvelser under workshopen som kan bidra til utvikling.

Livet er ikke for amatører, og vi trenger alle positive påminnelser, inspirasjon til nye tanker, støtte og håp om å iverksette egne ideer slik at livet blir mer innholdsrikt.

Putt hode ned i hjertet, så skal du se det genuine kommer frem i deg!

I UTVIKLINGSHUSET Be:you I Lørenveien 42, 0585 Oslo I [email protected] I M: 990 111 40 I