Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KOMMUNIKASJON, MOTIVASJON OG INSPIRASJON: – Velg å ta et valg!

Ved hjelp av øvelser, film, spørsmål og ikke minst synliggjøre at jeg selv er menneske med mine endringer, kan jeg skape tillit og en god ramme selvom gruppen er stor. Humor, ufarliggjøring av det som innebærer å være menneske på godt og vondt, er viktig.

Motivasjon for meg handler om å sette seg mål, se nærmere på ønsker og ikke minst drømmer man har. I dette ligger det individuelle verdier som vil være en drahjelp til å få tak i et genuint engasjement og positiv energi. Det handler om å få en bedre relasjon til seg selv, og ikke minst en større tro på muligheter som ligger fremover.

I en gruppe har jeg ofte med meg ulike verktøy i bagasjen og har fokus på hva gruppen har behov for, og møter de i et her og nå møte uten å måtte ha en spesiell agenda. Målet er å få en bevegelse i en positiv retning og at hver enkelte kan få tak i lyst. Gruppen består av svært ulike enkelt individer og alle individer skal bli møtt med respekt der de er.

Målet er å få tak i inspirasjon, og ikke minst synliggjøre egne verdier for at de kan få mer eierskap på egen prosess. Beste resultatet er når de selv føler at de har tatt sine steg og kjenner at de selv har påvirket sin prosess i positiv forstand. ”I did it!”

Temaer som jeg ofte beveger meg innenfor og mestringsøvelser som jeg tilpasser til gruppen kan være:

: Innsikt i hva motivasjon, kommunikasjon kombinert teori og praksis.

: Har vi et valg? Og hvordan kan vi påvirke våre valg? Hvilke bgrensninger setter du deg som gjør at du stopper deg selv?

: Å vite vs å gjøre!

: Selvtillit og selvfølelse

: Frykt og lyst

Her får du mange AHA`er!

I UTVIKLINGSHUSET Be:you I Lørenveien 42, 0585 Oslo I [email protected] I M: 990 111 40 I