Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PRESENTASJONSTEKNIKK OG KOMMUNIKASJON:

: Ønsker du å bli tryggere på formidling?

: Trenger du hjelp til å vinne intervjuet?

: Skal du holde en tale, et viktig innlegg eller et foredrag?

Undersøkelser viser at de aller fleste er mer redd for å snakke om seg selv, eller i forsamlinger enn å dø. Dette er en evne som utvikles av å trene og å kjenne seg selv bedre. Og ikke minst få gode verktøy til å forholde seg til frykt, nervøsitet, pust og stemme.

Bli en bedre komunikator og bedret formidlingsevne fremskaffes ved å få større innsikt i hva kommunikasjon er! Både i teori og praksis...

Jeg bruker retoriske verktøy slik at du som skal holde en presentasjon kan få frem akkurat det du ønsker deg. Det handler om å være trygg som formidler, og å gi tilhørende engasjement og energi.

Dette gjøres i små grupper eller individuelt. Alle vil få personlig oppfølgning og målet er å vite at dette kan mestres ved å bli seg selv mer bevisst.

Be:You er opptatt av at du kan bli bedre til å:

: Få frem dine meninger og synspunkter (private sammenhenger, møtefunksjon og forhandlinger)

: Å få gjennomslag og gjennomføringsevne på dine prosjekter

: Bedre kommunikasjonen og tro på eget budskap

: Konkrete teknikker innen retorikk og kroppspråk

: Manusskriving og evne til å improvisere

: Historiefortellinger og Filming

Alt tilrettelegges etter behov og ønsker og kan jobbes med individuelt.

I UTVIKLINGSHUSET Be:You I Lørenveien 42, 0585 Oslo I [email protected] I M: 990 111 40 I